Plynová zařízení :

 

Zajišťujeme technickou a poradenskou činnost a odborné práce (projekt, dodávky, montáž, opravy, servis, revize a školení)

domovní plynovody :   materiál : ocel, měď, PE, vícevrstvé trubky

průmyslové plynovody :   materiál : ocel, měď, PE

NTL a STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu :   materiál : ocel, PE

regulační stanice plynu :  

provádíme kontroly, zkoušení, opravy a údržbu regulačních stanic  

provádíme výchozí a  provozní revize- plynové, elektro a uzemnění regulačních stanic

kontrolujeme provoz RS a dodržování předpisů a zásad bezpečnosti práce

vedeme záznamy a doklady o provedených revizích, kontrolách a provedených údržbářských prací

zpracováváme a aktualizujeme místní provozní řád, plán údržby

zpracováváme úplnou projektovou dokumentaci

zajišťujeme technickou a poradenskou činnost

provádíme odborné proškolení obsluh regulačních stanic a kotelen

zajišťujeme pohotovostní servis 24 hod., 7 dní v týdnu

zajišťujeme opravy,údržbu a seřizování plynových armatur a regulátorů od f. SČA - Ústí nad Labem

zajišťujeme opravy,údržbu a seřizování regulátorů řady 133/143 , 233/243 a RR-16 od f. Actaris s.r.o Praha

zajišťujeme opravy,údržbu a seřizování regulátorů řady 204,240,270 MK2 a 280 až 285 vč.bezp.rychlouzávěrů

řady 309 a 312 od f. Bryan Donkin RM

spotřebiče s  výkonem pod 50 kW a kotle s výkonem 50 kW a více : 

zajišťujeme kompletní dodávku, montáž a servis spotřebičů a kotlů od  f. De Dietrich