Detektory úniku plynu :

 

provádíme pravidelné funkční kontroly a kalibrace detektorů plynů:  J.T.O. System, s.r.o.

 

 
 
 

Funkční kontrola:

Při této kontrole se testuje funkčnost celého systému (správná reakce systému na výskyt plynu). Při této kontrole nejsou testovány nastavené hranice hlídané koncentrace. Četnost takových kontrol má obvykle interval v jednotkách měsíců a je předepsána v provozním řádu objektu.Např. pro kotelny požaduje norma ČSN 070703 kontroly detektorů s periodou 1 měsíc.

Kalibrační kontrola:

Již testuje, zda detektor hlídá předepsané úrovně koncentrace plynu. Četnost těchto kontrol je doporučena (s ohledem na TD G93801) jedenkrát ročně.Při nasazení detektorů v náročném prostředí (s vyšší vlhkostí,teplotou,prašností,chemikáliemi v ovzduší...) je vhodné kalibrační kontroly provádět dvakrát ročně.

Typy detektorů:

GH10 - jednostupňový detektor

Detektor GH10 je elektronický přístroj určený k detekci přítomnosti par hořlavých látek a plynů ve vzduchu. Jeho úkolem je včasné vyslání signálu o vznikající výbušné atmosféře. Je určen jako stacionární detektor pro použití v průmyslových a komerčních aplikacích pro detekci hořlavých plynů nebo par látek.

GC20N a GC20K - dvojstupńové detektory výbušních plynů

Detektory typu GC20N a GC20K jsou stacionární elektronické přístroje určené k detekci přítomnosti hořlavých látek ve vzduchu. Jejich úkolem je včasné vyslání signálu o vznikající potenciálně výbušné atmosféře. Jsou určeny pro použití v průmyslových a komerčních aplikacích pro detekci hořlavých plynů nebo par látek.

GR31 - detektor pro prostředí Zóna 2

Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např. kotelny, technologické provozy, prostory pro přestavbu aut na LPG, kde je specifikováno prostředí ZONA2.

G130

Detektory GI30 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např. kotelny, technologické provozy, garáže a prostory pro přestavbu aut na LPG apod.

GIC40 a GIC40T - detektory oxidu uhelnatého

Detektory GIC40 a GIC40T jsou určeny pro detekci oxidu uhelnatého ve vnitřních prostorech jako jsou např. hromadné garáže, kotelny, technologické provozy apod.

GSU2 - snímač koncentrace oxidu uhelnatého

Snímač GSU2 je elektronický přístroj určený ke snímání koncentrace oxidu uhelnatéto ve vzduchu. Jeho hlavní použití je v prostorech jako jsou hromadné garáže, technologické provozy a kotelny, kde je požadováno kontinuální měření koncentrace plynu.

GHD70 - kombinovaný detektor CO a hořlavých plynů

Detektor GHD70 je elektronický přístroj určený k detekci oxidu uhelnatého (CO) a par hořlavých látek a plynů ve vzduchu. Jeho úkolem je včasné vyslání signálu o vznikající potenciálně výbušné nebo zdraví nebezpečné atmosféře. Tento typ je určen jako stacionární detektor pro použití v průmyslových a komerčních aplikacích.